KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 02 NĂM 2023

  • 01/02/2023
  • 147

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 02

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

 

01/02/2023

 

Thị xã Buôn Hồ, huyện Ea H’leo

Làm việc với phòng LĐTBXH thị xã Buôn Hồ, kết hợp đi giao băng rôn, tờ rơi tại huyện Ea H’leo

Lãnh đạo Trung tâm; Đại diện các phòng chuyên môn, phục vụ

02/02/2023

Xã Yang Reh và xã Hoà Sơn, Krông Bông

Tham gia Phiên giao dịch việc làm

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

02/02/2023

Xã Dray Sáp, Krông Ana

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

03/02/2023

Xã Dang Kang và xã Cư Kty, Krông Bông

Tham gia Phiên giao dịch việc làm

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

03/02/2023

Thị trấn Buôn Trấp, Krông Ana

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

 

06/02/2023

 

Huyện Buôn Đôn

Làm việc với phòng LĐTBXH huyện Buôn Đôn để tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL

 

07/02/2023

 

Huyện Lắk

Làm việc với phòng LĐTBXH huyện Lắk để tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL

09/02/2023

Thị trấn Ea Đrăng và xã Ea Tir, Ea H’leo

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

10/02/2023

Xã Ea H’leo và xã Ea Sol, Ea H’leo

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ