TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI HUYỆN M’ĐRẮK

  • 14/11/2022
  • 1400

Từ ngày 08 – 10/11/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện M’Đrắk tổ chức 06 Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện.

Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại trung tâm các xã Cư Króa, Krông Á, Ea Lai, Krông Jing, Cư PraoEa Pil.

Có 24 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh hơn 7.200 vị trí việc làm.

Người lao động đến tham dự tại Phiên giao dịch việc làm

Đã có hơn 400 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại các xã, trong đó có 257 lao động được nhân viên Trung tâm tư vấn việc làm, tư vấn nghề nghiệp; có 09 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm; 31 trường hợp người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận sẽ tuyển dụng sau (người lao động sẽ đến trực tiếp tại doanh nghiệp); số còn lại người lao động sẽ tìm hiểu thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Ngoài ra, có hơn 70 đại diện các đoàn thể, Trưởng thôn, buôn đã đến tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm hiểu thông tin về thị trường lao động.

Theo Kế hoạch, trong tháng 11 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội M’Đrắk tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tại các xã còn lại trên địa bàn của huyện.

                                                          TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM