TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022.

  • 27/10/2022
  • 1289

Trong 03 ngày (từ ngày 24 – 26/10/2022), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân huyện Ea H’leo tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện.

 

Các Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại 03 cụm/12 xã, thị trấn: Cụm thứ nhất tổ chức tại Nhà văn hóa huyện Ea H’leo, gồm: xã Ea Tir, Ea Nam, Ea Khal, Ea Ral, Ea H’leo và thị trấn Ea Drăng; cụm thứ hai tổ chức tại Nhà văn hóa xã Dliê Yang, gồm: Xã Ea Hiao, Ea Sol và xã Dliê Yang; cụm thứ 3 tổ chức tại Nhà Văn Hóa xã Ea Wy, gồm: Xã Ea Wy, Cư Mốt và xã Cư A Mung.

Có 06 đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh hơn 3.500 người.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm

Đã có hơn 200 lao động có nhu cầu tìm việc làm và gần 50 đại diện các đoàn thể, trưởng thôn, buôn đến tìm hiểu thông tin tại các phiên giao dịch việc làm. Tại phiên giao dịch có 26 lao động đã phỏng vấn trực tiếp và được tuyển dụng; số còn lại được các đơn vị hẹn phỏng vấn sau. Đây là Phiên giao dịch việc làm thuộc tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022).

Người lao động tham gia phỏng vấn tại bàn doanh nghiệp

Theo Kế hoạch, từ nay đến hết năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, Hội nghị việc làm tại các địa phương.

                                                          TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM