Tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp

  • 18/10/2022
  • 594

Từ ngày 17 đến 21/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội) tổ chức tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp lần 2 năm 2022 cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tiếng Hàn được tổ chức theo kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Theo đó, người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp sẽ phải tham dự 2 vòng thi, gồm: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK) và Kiểm tra tay nghề.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng 1 mới được tham dự vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả hai vòng mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Nhân viên
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người lao động điền đơn đăng ký dự thi.

Người lao động đến nộp hồ sơ dự thi được cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn điền đơn đăng ký dự thi tiếng Hàn và bản kê khai thông tin. Hoàn thành các thủ tục trên, người lao động sẽ được cấp thẻ dự thi theo quy định.

Trước đó vào tháng 7/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp đối với lao động của hai huyện nghèo M’Drắk và Ea Súp.

Trước đây, người lao động trên địa bàn tỉnh tham thi kỳ thi tiếng Hàn nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, nhưng từ năm 2020 thì nộp hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Toàn bộ hồ sơ dự thi sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Việc nộp hồ sơ dự thi tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có nhiều thuận lợi, như: Trung tâm sẽ chia ngày tiếp nhận hồ sơ theo từng địa phương để giảm tải lượng lao động tập trung đông trong ngày đăng ký đầu tiên; bố trí nhiều cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn nên người lao động được hỗ trợ tận tình trong từng khâu đăng ký...

Theo Hoàng Lê - https://baodaklak.vn/