ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 08 NĂM 2022

  • 13/09/2022
  • 291

Trong tháng 08 năm 2022, có 175 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, với tổng nhu cầu tuyển là hơn 1.000 lượt người (cầu lao động); số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 406 hồ sơ (cung lao động).

 

Cân đối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiêng về phía cầu lao động, nhưng đã thu hẹp lại ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tranh thủ điều kiện thuận lợi trên, Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình như: phối hợp với UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Nhà văn hóa xã Ea Hiao; phối hợp với UBND xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Nhà văn hóa xã Quảng Hiệp; phối hợp với Phòng LĐ - TBXH huyện Krông Bông tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022 tại xã Cư Đrăm và Cư Pui; phối hợp với Phòng LĐ - TBXH huyện Krông Ana tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại 4 xã Dur Kmăl, Bình Hòa, Ea Na và Ea Bông; tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ tại trụ sở Trung tâm,…

Qua đó, Trung tâm đã giới thiệu 799 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp; Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 26,0%. Nhìn chung, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu khá đồng đều ở các cấp trình độ.

 

                                      PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG