ĐÁNH GIÁ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 07 NĂM 2022

  • 04/08/2022
  • 780

Trong tháng 07 năm 2022, có 254 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, với tổng nhu cầu tuyển là 1.729 lượt người (cầu lao động); số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 345 hồ sơ (cung lao động).

 

So với tháng 6/2022, tình trạng mất cân đối trên thị trường lao động đã có phần rút ngắn lại; tuy nhiên mức độ vẫn còn khá lớn, nên vẫn tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình như: tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tại các huyện trên địa bàn tỉnh, tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài,...

Kết quả Trung tâm đã giới thiệu 770 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp; Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 32,1%. Nhìn chung, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu khá đồng đều ở các cấp trình độ.

 

                                      PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG