ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 07 NĂM 2022

  • 03/08/2022
  • 938

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 07 năm 2022 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong tháng 07 năm 2022:

1. Về nhu cầu tuyển dụng trong tháng 07 năm 2022:

- Trong tháng 07 năm 2022, có 254 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 1.729 lượt người. So với tháng 06 năm 2022, số doanh nghiệp cần tuyển tăng 18 lượt (+7,6%), số lao động cần tuyển giảm 151 lượt (-8,0%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 07 năm 2022:

- Trong tháng 07 năm 2022, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 345 hồ sơ. So với tháng 06 năm 2022, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động giảm 44 hồ sơ (-11,3%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Trong tháng 07 năm 2022, chênh lệch mức cung lao động mức cầu lao động đã thu hẹp đáng kể (với độ lệch là 1.384 lượt người), tình trạng mất cân đối trên thị trường lao động ngày càng thu nhỏ lại. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong tháng 07 năm 2022:

Trong tháng 07 năm 2022, tuy tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động ngày càng thu nhỏ lại, nhưng mức độ vẫn còn khá lớn, nên vẫn tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình như: tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tại các huyện trên địa bàn tỉnh, tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài,...

Trung tâm đã giới thiệu 770 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó: người lao động là Lao động phổ thông được giới thiệu nhiều nhất, với 244 lượt (chiếm tỷ lệ 31,7%); lao động trình độ Đại học, với 223 lượt (29,0%); lao động trình độ Cao đẳng, với 149 lượt (19,4%); lao động trình độ Trung cấp, với 102 lượt (13,2%); lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu thấp nhất, với 52 lượt (6,8%).

Nhìn chung, việc giới thiệu lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp khá phân hóa, chủ yếu tập trung ở nhóm: lao động phổ thông, lao động trình độ Đại học. Cụ thể theo biểu đồ sau:

Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 32,1% (c247 lượt trúng tuyển/770 lượt giới thiệu). Trong đó, tỷ lệ Lao động phổ thông có việc làm sau giới thiệu ở mức cao nhất, với tỷ lệ 39,3% (96/244); lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, với tỷ lệ 36,5% (19/52); lao động trình độ Đại học, với tỷ lệ 29,1% (65/223); lao động trình độ Cao đẳng, với tỷ lệ 27,5% (41/149); tỷ lệ lao động trình độ trung cấp có việc làm sau giới thiệu ở mức thấp nhất, với tỷ lệ 25,5% (26/102).

Nhìn chung, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu khá đồng đều ở các cấp trình độ. Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Các kết quả tích cực nêu trên phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong tháng 08 năm 2022:

- Tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần được phục hồi, nên cầu lao động sẽ tiếp tục duy trì ở mức khá cao, nhưng dự kiến mức cung lao động sẽ khó có thể theo kịp, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động khá lớn sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức cao. Nhu cầu tuyển dụng các cấp trình độ còn lại sẽ gia tăng dần nhưng không đồng đều - nhu cầu tuyển dụng trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu tuyển dụng trình độ Đại học; phần nhiều các vị trí tuyển dụng có liên quan đến ngành điện, điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô, thương mại hoặc vận tải.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm Lao động phổ thông và trình độ Đại học sẽ cao hơn nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các cấp trình độ còn lại; phần nhiều tìm kiếm việc làm có liên quan đến ngành vận tải, kế toán hoặc xây dựng.

Lao động có bằng Đại học sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động có trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.

                                        TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK