ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

  • 13/07/2022
  • 285

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong 06 tháng đầu năm 2022:

1. Về nhu cầu tuyển dụng trong 06 tháng đầu năm 2022:

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, có 1.346 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 41.507 lượt người.

Nhìn chung, số doanh nghiệp cần tuyển có xu hướng tăng, trong đó, tăng mạnh nhất trong tháng 3/2022. Cụ thể theo biểu đồ sau:

Số lao động cần tuyển có xu hướng giảm, trong đó, giảm mạnh nhất trong tháng 4/2022. Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm trong 06 tháng đầu năm 2022:

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 2.425 hồ sơ. Nhìn chung, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động có xu hướng giảm và giảm mạnh nhất trong tháng 4/2022. Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Trong 06 tháng đầu năm 2022, tuy tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động vẫn còn khá lớn (đặc biệt trong tháng 3/2022), nhưng mức chênh lệch đang dần được thu hẹp. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong 06 tháng đầu năm 2022:

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động khá lớn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình như: tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, với hình thức và đối tượng đa dạng, bám sát chính quyền cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động; chủ động kết nối thông tin giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương;…

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã giới thiệu 4.495 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó:

+ Lao động phổ thông được giới thiệu nhiều nhất, với 1.502 lượt người và có xu hướng tăng.

+ Lao động trình độ Đại học được giới thiệu 1.405 lượt người và có xu hướng giảm.

+ Lao động trình độ Cao đẳng, Trung cấp được giới thiệu lần lượt là 749, 498 lượt người cùng có xu hướng tăng.

+ Lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu thấp nhất, với 341 lượt người và có xu hướng giảm.

Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 35,1% (có 1.577 lượt trúng tuyển/4.495 lượt giới thiệu). Trong đó:

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của Lao động phổ thông ở mức cao nhất, với 50,3% (756/1.502) và có xu hướng tăng.

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của lao động trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Bằng nghề/Tay nghề lần lượt ở mức 30,7% (230/749), 30,3% (151/498), 29,6% (101/341) và cùng có xu hướng tăng.

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của Lao động trình độ Đại học ở mức thấp nhất, với 24,1% (339/1.405) và có xu hướng tăng.

Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Các kết quả nêu trên phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động và đã đạt được những kết quả tích cực.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong 06 tháng cuối năm 2022:

- Tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần được phục hồi, nên cầu lao động sẽ duy trì ở mức khá cao, nhưng dự kiến mức cung lao động sẽ khó có thể theo kịp, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động khá lớn sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức cao. Nhu cầu tuyển dụng các cấp trình độ còn lại sẽ gia tăng dần nhưng không đồng đều - nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Đại học; phần nhiều các vị trí tuyển dụng có liên quan đến ngành dịch vụ, thương mại hoặc vận tải.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm Lao động phổ thông và trình độ Đại học sẽ cao hơn nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các cấp trình độ còn lại; phần nhiều tìm kiếm việc làm có liên quan đến ngành vận tải, kế toán hoặc xây dựng.

Lao động có bằng Đại học sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.

                                        TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK