ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 05 NĂM 2022

  • 06/06/2022
  • 553

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 05 năm 2022 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong tháng 05 năm 2022:

1. Về nhu cầu tuyển dụng:

- Trong tháng 05 năm 2022, có 243 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 6.109 lượt người. So với tháng 04 năm 2022, số doanh nghiệp cần tuyển giảm 14 lượt (-5,4%), số lao động cần tuyển tăng rất mạnh - tăng 3.819 lượt (+166,8%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm:

- Trong tháng 05 năm 2022, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 301 hồ sơ. So với tháng 04 năm 2022, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng mạnh - tăng 103 hồ sơ (+52%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Trong tháng 05 năm 2022, chênh lệch giữa mức cung lao động mức cầu lao động rất rộng (với độ lệch lên tới 5.808 lượt người), gây ra tình trạng mất cân đối rất lớn trên thị trường lao động. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong tháng 05 năm 2022:

Trong tháng 05 năm 2022, tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động rất lớn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình như: tăng cường tổ chức các hội nghị, phiên giao dịch việc làm cho người lao động; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và tư vấn, định hướng cho phạm nhân về “Học nghề và Việc làm”;…

Trung tâm đã giới thiệu 546 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, người lao động có trình độ Đại học được giới thiệu nhiều nhất, với 198 lượt (chiếm tỷ lệ 36,3%). Tiếp đến, người lao động là Lao động phổ thông được giới thiệu 162 lượt (29,7%), trình độ Cao đẳng được giới thiệu 96 lượt (17,6%), trình độ Trung cấp được giới thiệu 55 lượt (10,1%), trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu 35 lượt (6,4%). Nhìn chung, việc giới thiệu lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp ở mức trung bình khá và khá đồng đều ở các cấp trình độ. Cụ thể theo biểu đồ sau:

Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu là 31,3% (Có 171 lượt trúng tuyển/546 lượt giới thiệu), tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu khá đồng đều ở các cấp trình độ. Trong đó, người lao động có trình độ Trung cấp trúng tuyển nhiều nhất, với tỷ lệ 40% (22/55). Tiếp đến, tỷ lệ người lao động là Lao động phổ thông trúng tuyển là 38,3% (62/162); trình độ Bằng nghề/Tay nghề trúng tuyển là 37,1% (13/35); trình độ Cao đẳng trúng tuyển là 27,1% (26/96); trình độ Đại học trúng tuyển là 24,2% (48/198). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Các kết quả nêu trên phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động và đã đạt được những kết quả tích cực.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong tháng 06 năm 2022:

- Tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần được phục hồi, nên cầu lao động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng dự kiến mức cung lao động sẽ khó có thể theo kịp, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động khá lớn sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức cao. Nhu cầu tuyển dụng các cấp trình độ còn lại sẽ gia tăng dần nhưng không đồng đều - nhu cầu tuyển dụng trình độ Bằng nghề/Tay nghề và Trung cấp sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu tuyển dụng trình độ Cao đẳng và Đại học; phần nhiều các vị trí tuyển dụng có liên quan đến ngành dịch vụ, thương mại hoặc vận tải.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm Lao động phổ thông và trình độ Đại học sẽ cao hơn nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các cấp trình độ còn lại; phần nhiều tìm kiếm việc làm có liên quan đến ngành vận tải, kế toán hoặc xây dựng.

Lao động có bằng Đại học sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động có trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.

                                        TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK