ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH ĐẮK LẮK

  • 30/05/2022
  • 187

Trong 05 tháng đầu năm 2022, nhu cầu tuyển dụng lao động của đơn vị, doanh nghiệp gần 40 ngàn người, phần lớn nhu cầu tuyển dụng tập trung vào lao động phổ thông.

Trong 05 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức điều tra, thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động tại 1.844 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 40 ngàn người, phần lớn nhu cầu tuyển dụng tập trung vào lao động phổ thông. Trong đó, đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm 646 đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng trên 29.245 người; tổ chức thu thập trực tiếp tại 599 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tp Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận như Cư Kuin, Cư Mgar, Buôn Đôn, Krông Păk, Krông Ana,… với nhu cầu tuyển dụng trên 2.494 người; tổ chức thu thập trên internet, các phương tin tiện thông tin đại chúng tại 599 đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng trên 7.888 người.

Nhân viên Trung tâm trực tiếp thu thập thông tin tại doanh nghiệp (Ảnh: Tấn Phát)

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng lao động các đơn vị, doanh nghiệp Trung tâm thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, chắp nối người lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, định kỳ ngày 15 hàng tháng, Trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm, đây là nơi các đơn vị, doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, phỏng vấn trực tiếp người lao động.

 

Phòng TTTTLĐ – Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk