Tăng cường liên kết với các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ học nghề

  • 23/05/2022
  • 951

Thời gian qua, công tác hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã được triển khai thực hiện đạt được kết quả đáng khích lệ; khi người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp lựa chọn một nghề phù hợp để học có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm cho bản thân tăng thêm thu nhập cho cá nhân và gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm tại địa phương.

Bình quân mỗi năm Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn cho trên 5.400 lượt người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu học nghề; trên cơ sở đó, kết nối và hỗ trợ học nghề đối với hơn 200 người lao động. Sau khi được hỗ trợ học nghề, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí phù hợp với ngành nghề, khả năng, nguyện vọng của từng người lao động.

Học viên tham gia học tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhằm giúp người lao động có sự lựa chọn trong việc học nghề, Trung tâm đã liên kết, phối hợp với 10 cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh, trong đó có 03 trường Cao đẳng, 01 trường Trung cấp và 5 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề. Việc liên kết, phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm và các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp hướng đến chất lượng, hiệu quả trong việc hỗ trợ đào tạo nghề như: đảm bảo quyền lợi của người lao động được hưởng tốt nhất, giảm thời gian đi lại, giải quyết triệt để các vướng mắc của người lao động trong quá trình tham gia học, hỗ trợ người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp được nhanh chóng kịp thời, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí sau khi học nghề cho người lao động…

Phòng Dạy nghề - Trung tâm DVVL Đắk Lắk.