KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

  • 18/05/2022
  • 202

Từ ngày 13/4 đến 12/5/2022, đã có 3.591 lượt người được tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chế độ chính sách; trên cơ sở đó đã giới thiệu việc làm cho 546 lượt người, trong đó đã có 171 người có được việc làm qua tư vấn giới thiệu.

vấn xuất khẩu lao động cho 164 lượt người, giới thiệu 25 lao động đi phỏng vấn sơ tuyển, (trong đó có 10 lao động đạt sơ tuyển). Bên cạnh đó, Trung tâm đã liên hệ và tiếp nhận thông tin của gần 700 doanh nghiệp, đơn vị để thu thập thông tin về tuyển dụng lao động, với nhu cầu tuyển dụng 10.019 người, tăng hơn 45% so với tháng trước. Trên cơ sở đó đã kết nối cung cầu lao động giữa người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp.

 Đã tiếp nhận 1.049 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, đã thẩm định hồ sơ và tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 931 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định, với số tiền chi trả hơn 14 tỷ đồng; có 14 lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề theo quy định.

NLĐ đăng ký tìm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm

Ngoài ra, đã tổ chức 01 Phiên giao dịch việc làm vào ngày 15/4/2022, với sự tham gia của 09 doanh nghiệp; đã có 171 người lao động đến tham gia tìm kiếm việc làm; kết quả có 41 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và 87 lao động được hẹn phỏng vấn sau phiên. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 02 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại huyện Ea H’leo với sự tham gia của 138 người; phối hợp với Phòng lao động huyện Buôn Đôn tổ chức 02 Buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12, với sự tham gia của 628 em học sinh; Tham dự chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người thi hành xong án phạt tù tại Trại giam Đắk Trung (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) và Trại giam Đắk Tân (huyện M’đrắk) với sự tham gia của 330 người./.

Phòng Tổ chức –KHTC, Trung tâm DVVL Đắk Lắk.