ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 04 NĂM 2022

  • 04/05/2022
  • 524

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 04 năm 2022 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong tháng 04 năm 2022:

1. Về nhu cầu tuyển dụng:

- Trong tháng 04 năm 2022, có 257 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 2.290 lượt người. So với tháng 03 năm 2022, số doanh nghiệp cần tuyển giảm 12 lượt (-4,5%), số lao động cần tuyển giảm mạnh, với 17.575 lượt (-88,5%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm:

- Trong tháng 04 năm 2022, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 198 hồ sơ. So với tháng 03 năm 2022, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động giảm mạnh, với 321 hồ sơ (-61,8%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Trong tháng 04 năm 2022, chênh lệch giữa mức cung lao động mức cầu lao động rất rộng (với độ lệch lên tới 2.092 lượt người), gây ra tình trạng mất cân đối rất lớn trên thị trường lao động tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong tháng 04 năm 2022:

Trong tháng 04 năm 2022, tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động rất lớn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình là: tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng chương trình cộng tác viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin kịp thời đến người lao động và doanh nghiệp,…

Trung tâm đã giới thiệu 719 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, người lao động là Lao động phổ thông được giới thiệu nhiều nhất, với 331 lượt (chiếm tỷ lệ 46,0%) và có khoảng cách khá xa so với việc giới thiệu phỏng vấn ở các trình độ còn lại. Tiếp đến, người lao động có trình độ Cao đẳng được giới thiệu 135 lượt (18,8%), trình độ Đại học được giới thiệu 126 lượt (17,5%), trình độ Trung cấp được giới thiệu 64 lượt (8,9%), trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu 63 lượt (8,8%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu là 58,3% (Có 419 lượt trúng tuyển/719 lượt giới thiệu). Trong đó, người lao động là Lao động phổ thông trúng tuyển nhiều nhất, với tỷ lệ 61,9% (205 lượt trúng tuyển/331 lượt giới thiệu). Tiếp đến, tỷ lệ người lao động có trình độ Đại học trúng tuyển là 57,9% (73 lượt trúng tuyển/126 lượt giới thiệu); trình độ Cao đẳng trúng tuyển là 57,8% (78 lượt trúng tuyển/135 lượt giới thiệu); trình độ Trung cấp trúng tuyển là 57,8% (37 lượt trúng tuyển/64 lượt giới thiệu); trình độ Bằng nghề/Tay nghề trúng tuyển là 41,3% (26 lượt trúng tuyển/63 lượt giới thiệu). Cụ thể theo biểu đồ sau:

Các kết quả nêu trên đã phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động. Trong tháng 04 năm 2022, do nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông rất lớn nên Trung tâm chú trọng thúc đẩy chắp nối ở vị trí này và đã đạt được kết quả ở mức khá cao; tỷ lệ chắp nối thành công ở các cấp trình độ còn lại ở mức khả quan và khá đồng đều.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong tháng 05 năm 2022:

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, nhưng dự kiến mức cung lao động sẽ khó có thể phục hồi một cách nhanh chóng, trong khi đó cầu lao động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động khá lớn sẽ tiếp tục diễn ra.

Nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức cao. Nhu cầu tuyển dụng các cấp trình độ còn lại sẽ gia tăng dần nhưng không đồng đều; nhu cầu tuyển dụng trình độ Bằng nghề/Tay nghề và Trung cấp sẽ tăng mạnh hơn nhu cầu tuyển dụng trình độ Cao đẳng và Đại học.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm ở lĩnh vực nông nghiệp, trên địa bàn nông thôn sẽ gia tăng nhẹ do vẫn còn đáng kể lượng lao động di cư về quê tránh dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2021. Lượng lao động có bằng Đại học sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chắp nối cung - cầu lao động, cũng như công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin việc làm, xuất khẩu lao động đến người lao động trên địa bàn tỉnh. Ngày 05 06/5/2022, Trung tâm sẽ tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại Nhà Văn hóa xã Cư Mốt, Ea Wy huyện Ea H’leo.

                                        TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK