KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 05 NĂM 2022

  • 04/05/2022
  • 237

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 05

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

05/5/2022

Huyện Ea H'leo, xã Cư Mốt

Tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại xã Cư Mốt

Lãnh đạo TT

Phòng TTTTLĐ, GTVL

06/5/2022

Huyện Ea H'leo, xã Ea Wy

Tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại xã Ea Wy

Lãnh đạo TT

Phòng TTTTLĐ, GTVL

06/5/2022 đến 09/5/2022

Trung tâm

Cung cấp hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng BHTN

10/5/2022

Huyện Buôn Đôn

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phòng TTTTLĐ

12/5/2022

Huyện Krông Pắk

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phòng TTTTLĐ

16/5/2022

Trung tâm

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần 4 năm 2022

Trung tâm

17/5/2022

Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên

18/5/2022

Huyện Krông Ana

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phòng TTTTLĐ

25/5/2022

Nhà văn hoá Tỉnh

Tham gia Sàn giao dịch dành cho phụ nữ

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng TTTTLĐ; Phòng GTVL

26/5/2022

Huyện Krông Bông

Tham gia tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL

30/5/2022

Trung tâm

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm tăng cường

Trung tâm