ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

  • 19/04/2022
  • 1186

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 03 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Tình hình chung:

- Trong 03 tháng đầu năm 2022, có 610 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 31.228 lượt người. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp cần tuyển giảm 17 lượt (-2,7%), số lao động cần tuyển tăng đột biến với 25.226 lượt (+420,3%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Trong 03 tháng đầu năm 2022, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 1.537 hồ sơ. So với cùng kỳ năm 2021, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng mạnh với 582 hồ sơ (+60,9%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Trong 03 tháng đầu năm 2022, chênh lệch giữa mức cung lao động mức cầu lao động rất rộng (với độ lệch lên tới 29.691 lượt người), gây ra tình trạng mất cân đối rất lớn trên thị trường lao động tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Đánh giá tình hình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và kết quả chắp nối cung - cầu lao động 03 tháng đầu năm 2022:

1. Về nhu cầu tuyển dụng:

Trong 03 tháng đầu năm 2022, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông giữ vị trí cao nhất và có khoảng cách rất xa so với nhu cầu tuyển dụng các trình độ còn lại, với 28.765 lượt người cần tuyển (chiếm tỷ lệ 92,11%). Tiếp đến là nhu cầu tuyển dụng trình độ Trung cấp với 1.587 lượt người (5,08%); trình độ Bằng nghề/Tay nghề với 376 lượt người (1,20%); trình độ Đại học với 264 lượt người (0,85%); trình độ Cao đẳng với 236 lượt người (0,76%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm:

Trong 03 tháng đầu năm 2022, nhu cầu tìm kiếm việc làm Lao động phổ thông giữ vị trí cao nhất và có khoảng cách khá xa so với nhu cầu tìm kiếm việc làm các trình độ còn lại, với 733 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 47,69%). Tiếp đến là nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Đại học với 357 hồ sơ (23,23%); trình độ Cao đẳng với 201 hồ sơ (13,08%); trình độ Trung cấp với 160 hồ sơ (10,41%); trình độ Bằng nghề/Tay nghề với 86 hồ sơ (5.60%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động:

Trong 03 tháng đầu năm 2022, tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động rất lớn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm. Trước tình hình đó, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kết nối cung – cầu lao động, điển hình là: tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng chương trình cộng tác viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin kịp thời đến người lao động và doanh nghiệp, ký kết chương trình hợp tác với các Trung tâm Dịch vụ việc làm ở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam,…

Trung tâm đã giới thiệu 2.377 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, người lao động có trình độ Đại học được giới thiệu nhiều nhất, với 821 lượt (chiếm tỷ lệ 34,5%). Tiếp đến, người lao động là Lao động phổ thông được giới thiệu 754 lượt (31,7%), trình độ Cao đẳng được giới thiệu 357 lượt (15,0%), trình độ Trung cấp được giới thiệu 255 lượt (10,7%), trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu 190 lượt (8,0%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

Tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu là 29,4% (Có 699 lượt trúng tuyển/2.377 lượt giới thiệu). Trong đó, người lao động là Lao động phổ thông trúng tuyển nhiều nhất, với tỷ lệ 50,9% (384 lượt trúng tuyển/754 lượt giới thiệu). Tiếp đến, tỷ lệ người lao động có trình độ Bằng nghề/Tay nghề trúng tuyển là 22,6% (43 lượt trúng tuyển/190 lượt giới thiệu); trình độ Trung cấp trúng tuyển là 22,0% (56 lượt trúng tuyển/255 lượt giới thiệu); trình độ Cao đẳng trúng tuyển là 21,3% (76 lượt trúng tuyển/357 lượt giới thiệu); trình độ Đại học trúng tuyển là 17,1% (140 lượt trúng tuyển/821 lượt giới thiệu). Cụ thể theo biểu đồ sau:

Các kết quả nêu trên đã phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động. Trong 03 tháng đầu năm 2022, do nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông rất lớn nên Trung tâm chú trọng thúc đẩy chắp nối ở vị trí này và đã đạt được những kết quả khả quan; nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Đại học khá cao và trung tâm đã tích cực chắp nối, tuy nhiên, kết quả còn thấp.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong 09 tháng cuối năm 2022:

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, nhưng dự kiến mức cung lao động sẽ khó có thể phục hồi một cách nhanh chóng, trong khi đó cầu lao động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động khá lớn sẽ tiếp tục diễn ra.

Nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức cao. Nhu cầu tuyển dụng các cấp trình độ còn lại sẽ gia tăng dần nhưng không đồng đều; nhu cầu tuyển dụng trình độ Bằng nghề/Tay nghề và Trung cấp sẽ tăng mạnh hơn nhu cầu tuyển dụng trình độ Cao đẳng và Đại học.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm ở lĩnh vực nông nghiệp, trên địa bàn nông thôn sẽ gia tăng nhẹ do vẫn còn đáng kể lượng lao động di cư về quê tránh dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2021. Lượng lao động có bằng Đại học và Cao đẳng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề và Lao động trình độ Trung cấp sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong/thái độ tốt..

 

                                                                                                                                                                                 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK