QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2020/QĐ-TTg NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Vui lòng bấm "tải về" để xem toàn văn văn bản.