THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

  • 30/03/2022
  • 198

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

                 Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

Phỏng vấn trong tháng 04/2022
 

1. Ngành nghề tuyển: Chế biến thực phẩm (Gia công thức ăn ăn kèm)

- Số lượng tuyển: 02 Nữ; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Tổng thu nhập chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 31 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 20 ~ 27 tuổi, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

2. Ngành nghề tuyển: Hàn, cắt vật liệu

- Số lượng tuyển: 02 Nam; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Lương cơ bản chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 31 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 20 ~ 32 tuổi, sức khỏe tốt , nhanh nhẹn, ngoan ngoãn.

3. Ngành nghề tuyển: May (Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em)

- Số lượng tuyển: 04 Nữ; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Lương cơ bản chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 33,5 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 18 ~ 40 tuổi, có kinh nghiệm may, sức khỏe tốt, chăm chỉ.

4. Ngành nghề tuyển: Gia công cơ khí (CAD, điều hành máy NC)

- Số lượng tuyển: từ 04 Nam; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Lương cơ bản chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 34,5 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 18 ~ 23 tuổi, Không dị ứng đồ ăn, chăm chỉ, sức khỏe tốt.

5. Ngành nghề tuyển: Mạ kẽm (trụ biển báo, ống thép, ống phân phối,…)

- Số lượng tuyển: 08 Nam; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Lương cơ bản chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 31,7 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 22 ~ 33 tuổi, có thị lực tốt, bình tĩnh, sức khỏe tốt, chăm chỉ.

6. Ngành nghề tuyển: Lắp đặt đường ống

- Số lượng tuyển: 02 Nam; Thời hạn hợp đồng: 03 năm (gia hạn 02 năm)

- Lương cơ bản chưa khấu trừ, chưa tăng ca: ~ 31.5 triệu đồng/tháng

- Điều kiện: từ 20 ~ 25, nhanh nhẹn, chăm chỉ, sức khỏe tốt.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB&XH, Người lao động đăng ký trực tiếp với Trung tâm để được đảm bảo các chế độ, quyền lợi khi tham gia và đóng mức chi phí đi phù hợp, theo đúng quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin thị trường lao động; Điện thoại: 02623.853.748 gặp bà Nhiên; Di động: 0913.460.101 gặp ông Thắng.