THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

  • 17/03/2022
  • 681

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo một số thông tin cơ bản về các thị trường xuất khẩu lao động, như sau: